Kantoornieuws

- Elektronische kopie aanslag toeslagen. Goed nieuws voor al onze cliënten. Wij kunnen nu ook de berichten inzake zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag elektronisch ontvangen. Zo zijn wij in staat te controleren of uw recht op toeslagen volledig en juist wordt verwerkt door de belastingdienst. U ontvangt een brief met een activeringscode. Deze code hebben wij nodig om uw aanslagen te kunnen ontvangen. Levert u de activeringscode tijdig in? Wij kunnen uw aanslagen monitoren en waar nodig de aanvraag of aanpassing van uw toeslagen voor u regelen.